Serwm Hwb Delight Eye

(2 adolygiadau cwsmeriaid)

$11.95 - $37.95

Glir
Serwm Hwb Delight Eye
Serwm Hwb Delight Eye

Helpwch i wneud i'ch llygaid edrych yn fwy effro a mwy disglair! 

Serwm Hwb Delight Eye

Cyflwyno ein Serwm Hwb Delight Eye - eich datrysiad yn y pen draw i frwydro yn erbyn yr holl broblemau ardal llygaid, gan gynnwys cylchoedd tywyll, crychau, o dan fagiau llygaid, llygaid puffy a golwg blinder llygaid. Triniaeth adfywiol sy'n bywiogi, yn plymio, yn hydradu, yn codi ac yn tynhau'r croen cain o amgylch ardal eich llygad.

Serwm Hwb Delight Eye

Gyda'i gymhwysydd gwell, mae'r serwm yn cael ei gymhwyso'n hawdd ac yn gweld canlyniadau gweladwy ar ôl ei ddefnyddio wrth iddo blymio, llyfnhau llinellau mân a chodi croen sagging. Mae'r fformiwla hollol ddi-bwysau yn dad-bwffio ac yn ffurfio rhwystr anadlu amddiffynnol i hybu hydwythedd a chadernid y croen.

Serwm Hwb Delight Eye

Yn cynnwys a amrywiaeth o olewau hanfodol planhigion i roi'r maetholion angenrheidiol i chi i feddalu ymddangosiad crychau a llinellau mân. Wedi'i lunio gyda technoleg atgyweirio cryno gref sy'n sicrhau hydradiad hirhoedlog ac yn ail-fywiogi'ch llygaid yn sylweddol. Gyda defnydd parhaus mewn dim ond 7 diwrnod, mae ymddangosiad crychau a drooping yn amlwg yn cael ei leihau.

NODWEDDION:

CANLYNIADAU GWELEDOL - Mae canlyniadau cyflym yn siarad drostynt eu hunain, mae'r serwm yn cywiro cylchoedd tywyll yn gyflym i gael golwg fwy disglair, mwy cyfartal! Gan ffurfio microlayer anweledig dros eich croen, mae'r cynnyrch hwn yn sychu ac yn amsugno wrth i'r microlayer grebachu a chontractio, gan achosi adfywiad amlwg iawn eich croen mewn ychydig funudau yn unig!

ATGYWEIRIAD BLAENOROL - Mae serwm crychau llygaid yn treiddio'n ddwfn i gyhyrau'r llygaid i bob pwrpas, yn trwsio croen sydd wedi'i ddifrodi, yn gwanhau cylchoedd tywyll, llinellau llygaid, yn tynhau cyhyrau'r llygaid, yn ymladd yn erbyn crychau, ac ati. BYWYD A THECHRAU - Adfer cyhyrau llygaid ifanc elastig, cynyddu dwysedd y croen o amgylch y llygaid, gwella'r achos. Yn tynhau, yn meddalu ac yn codi'r croen.

ADFER A GOHIRIO - Lleithio a hydradu'n sych o dan groen y llygad wrth ymladd arwyddion o heneiddio. Defnyddiwch ddydd a nos i ddatgelu rhywun sy'n edrych yn fwy disglair ac iau.

Serwm Hwb Delight Eye

GOLEUNI A DIOGELU - Yn adfywio'ch croen o amgylch eich llygaid sy'n ei gwneud yn fwy disglair, a'r cylchoedd tywyll yn llai gweladwy.

FFORMIWLA GWEITHREDU GORFFENNOL - Mae'r fformiwla yn y serwm adfywiol hwn yn ymdoddi'n llyfn â sylfaen ac yn gweithredu ar unwaith, gan ail-gyffwrdd a goleuo'r ardaloedd cain o dan eich llygaid.

CYNHWYSION NATURIOL DIOGEL - Wedi'i wneud â chroen Hypoallergenig, sensitif yn ddiogel. Dim llenwyr, persawr niweidiol, llifynnau na parabens.


til ymddiriedaeth-sêl
sêl llongau-ymddiriedaeth
EIN GARFODAETH
Rydym yn gwneud ein gorau i ddod o hyd i'r cynhyrchion mwyaf unigryw ac arloesol y gallwn ddod o hyd iddynt, ac i sicrhau eich bod chi, ein cwsmer, bob amser yn cael y profiad gorau posibl wrth siopa gyda ni. Os nad oes gennych brofiad cadarnhaol gyda ni am ryw reswm, rhowch wybod i ni a gwnawn bopeth a allwn i sicrhau eich bod 100% yn fodlon â'ch pryniant. Gall siopa ar-lein fod yn frawychus, ond rydyn ni yma i wneud pethau'n hawdd.


Rydyn ni'n hapus pan rydych CHI yn hapus!

Mae RERC ZERO hollol yn prynu o siop Bizzoby Official - felly anfonwch e-bost atom os oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

✔ Dim syrpréis na ffioedd cudd.
Payments Taliadau diogel gan PayPal®.
✔ Gwarant Arian yn Ôl 30 Diwrnod.
✔ 24/7 Cefnogaeth i gwsmeriaid dynol go iawn! (sori, dim bots yma)

RHYBUDD O HYD I HYSBYSIAD:
Disgwylir oedi cludo 2-4 wythnos oherwydd Cyfaint Uchel y Gorchymyn
SKU: 26543 categorïau: , ,